غروب جمعه است و همه جا خیلی ساکت. نشستم پشت میزم و سرور جدیدی که تازه خریدیم رو کانفیگ می کنم. پنجره بازه و بیرون صدای پرنده میاد. گاهی تقویمی که گیتی بهم داده رو باز می کنم و ورق می زنم و یکی یکی روزها رو می بینم. و احتمالا برای هر کدوم هم ایده دارم که قراره چی کار کنم توش. این قضیه همیشه در حد تئوری بوده.

بنی هم تا یه ساعت پیش آنلاین بود که نمی دونم چرا غیب شد.

یهو وسط کار کردن این فکر میاد تو ذهنم که اگه گوگل فیلتر شه میرم جلو وزارت اعتراض. ماسکم رو هم میزنم. بعد با خودم می گم اگه ماسکمو بگیرن دیگه ندن چی؟ بدون ماسک برم پس... ولی میرم قطعا... :))منبع : My personal notesخبری نیست...
برچسب ها :